Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8

9

0

-
+
=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
Caps
Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Win
Alt
Space
Alt
Win
Menu
Ctrl
Print
Scrn
Scroll
Lock
Pause
Break
Insert
Home
Page
Up
Delete
End
Page
Down
Num
Lock
/
*
7
Home
8
9
Pg Up
4
5
6
1
End
2
3
Pg Dn
0
Ins
.
Del
-
+
Enter
000
Toetsaanslagregistratie
Toetsenbordtest
Toetsenbordtest online

Als u wilt testen of de klaviertoetsen normaal zijn, drukt u gewoon op de toets die u wilt testen. U ziet de overeenkomstige kleurverandering op het virtuele toetsenbord hierboven om te bepalen of uw toetsenbordtoetsen goed werken. Uw toetsaanslaggeschiedenis wordt op de pagina vermeld. Als u opnieuw moet testen, kunt u op klikken